Mer hjälp till barn med autism

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat uppdrag för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning.

Foto: Yanan Li

Det innebär att de här barnen får mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov. 

Habiliteringsinsatserna till barnen kommer att utökas successivt under 2017. Som tidigare erbjuds alla föräldrar till barn med ASD utan intellektuell funktionsnedsättning en introduktionskurs när de ansöker om habilitering.

Publicerad 2017-01-03