Verktyg för effektiv läkemedelshantering gav miljöpris

Kamilla Svensson har tillsammans med medarbetare på Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) utvecklat ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas som Kamilla har programmerat. Databasen är tillgänglig för alla medarbetare på verksamhetens intranät. Nu vinner hon Stockholms läns landsting miljöpris.


Kamilla Svensson

Verktyg för effektiv läkemedelshantering gav miljöpris

 – Jag är naturligtvis jätteglad över att den här metoden uppmärksammas. Den har bidragit till återhållsamhet i läkemedelsbeställningar, minskat läkemedelskassation samt förbättrat arbetsmiljön eftersom databasen till exempel innehåller hållbarhetskontroll, säger Kamilla Svensson som är miljösamordnare vid Rättspsykiatri Vård Stockholm.

Miljöpåverkan från produktion, distribution och konsumtion av läkemedel är stor. En av de främsta orsakerna till att läkemedel kasseras är på grund av att de passerat bäst-före-datum. Genom att effektivisera läkemedelshanteringen inom vården och undvika att i onödan köpa in läkemedel bidrar man till att minska miljöpåverkan i leden produktion och distribution.

Halverad kassation

Metoden Kamilla utvecklat bygger på idén att alla överblivna läkemedel som finns inom en verksamhet går till ett gemensamt förråd. Det gemensamma förrådet visualiseras i en gemensam databas som finns tillgänglig på intranätet.

I databasen registreras läkemedel som hämtas ut från förrådet samt de som lämnas in. I databasen registreras även de läkemedel som ska kasseras. Förrådet innehåller även ett basförråd av bland annat antibiotika, sällan använda läkemedel samt de miljöbelastande läkemedel som listats av SLL Miljö. Metoden har använts sedan 2012 på Rättspsykiatri Vård Stockholm och man har sedan dess halverat sin kassation.

Från databasen kan verksamheten hämta statistik som visar på hur mycket och vilken typ av läkemedel som kasserats. Resultatet kan till exempel användas för att analysera varför läkemedel kasseras. Det kan handla om felbeställningar, för stora beställningar eller felaktig hantering där till exempel flera flaskor öppnas samtidigt av samma läkemedel eller att öppnade förpackningar inte markeras.

– I praktiken innebär det att vi har sett över våra beställningsmönster, ändrat våra rutiner och optimerat sortimentet på enheterna, säger Kamilla Svensson.

Vinster även för arbetsmiljön

En som är mycket glad är verksamhetschef Kaj Forslund. Utöver att metoden innebär stora vinster för miljön framför allt när det gäller kassation av läkemedel innebär det nya arbetssättet även en förbättrad arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet.

Hållbarhetskontrollen av läkemedel i det gemensamma läkemedelsförrådet förenklas tack vare att databasen signalerar om vilka läkemedel som inom kort passerar bäst-före-datum. Då förråden på respektive enhet innehåller färre läkemedel minskar även risken att läkemedel förväxlas.

– Det faktum att Kamilla får SLL:s miljöpris innebär ett erkännande av den stora arbetsinsats Kamilla gjort och det är glädjande att en person som arbetar utvecklingsinriktat och ambitiöst uppmärksammas på detta sätt, säger Kaj Forslund.

Stolt arbetsgivare

Stockholms läns landstings miljöpris delas ut för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande. En sakkunnig jury bedömer bidragen och utser miljöprisvinnaren. Juryns bedömningskriterier för miljöpriset är att bidraget ska ha bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande, att det ska vara användbart inom flera verksamheter och att arbetssättet, metoden eller produkten ska bidra till att landstinget uppnår målen i det miljöpolitiska programmet. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde är man mycket stolt över att miljöpriset gått till en av de egna medarbetarna. Det säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

– Vi är väldigt stolta över att ha en så kunnig, innovativ och driven miljösamordnare som Kamilla inom SLSO. Metoden ser jag som en självklar inspiration för hur verksamheter kan effektivisera sin läkemedelshantering och på så vis spara både pengar och minska sin miljöpåverkan, säger Mikael Ohrling.

Priset överlämnades under Landstingsfullmäktiges möte

Priset delades ut under högtidliga former under Landstingsfullmäktiges möte den 9 maj. Juryns motivering för miljöpriset 2017 gällande Verktyg för effektiv läkemedelshantering och minskad kassation av läkemedel som vinnare av landstingets miljöpris 2017 löd:

• Bidrar till att uppnå landstingsövergripande målen i miljöprogrammet.
• Kan effektivisera läkemedelshanteringen – kontroll över inköp, hantering och kassering.
• Ökar patientsäkerhet, förbättrar arbetsmiljö och minskar kostnader.
• Optimerat läkemedelsbeställningar; under tre år inlämnades läkemedel till ett värde av 550 tkr och läkemedel till ett värde av 370 tkr återanvändes. Ex från Rättspsykiatri Vård Stockholm (SLSO)
• Mer än halverat läkemedelskassationen (2016 jmf med 2012).
• Idogt arbete utöver sitt ordinarie uppdrag.

Foto: Danish Saroee, Kph Trycksaksbolaget AB

Publicerad 2017-05-10