När amningen inte fungerar

Vid Rotebro barnavårdscentral (BVC) har man tillsammans med Akademiskt primärvårdcentrum på försök startat en Amningsmottagning.

Foto Yanan Li

Tanken är att de som har behov av fördjupat stöd kring sin amning,  utöver det stöd man får inom BVC ska få hjälp. 

— BVC har lång erfarenhet av amningsstöd och amningsobservationer. Råd och stöd ingår i vårt grunduppdrag och finns som en del i vår utbildning. Vi kan ge de allra flesta det stöd de behöver inom de ordinarie besök som är bokat för barnet men så finns det mödrar med svårare amningsproblematik. Dessa behöver ytterligare eller fördjupat stöd eller träffa läkare, och för dem har vi startat denna amningsmottagning, säger Ulrika Lindström, verksamhetschef för BVC Nordväst där Rotebro ingår.

Mottagningen startade i februari i år och är ett forskningsprojekt som kommer att pågå till och med februari nästa år. Projektet drivs tillsammans med Akademiskt primärvårdcentrum och har beviljats projektpengar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Amningsstatistik tyder på att barn i åldrarna 1 vecka till 4 månader i allt mindre utsträckning ammas.

Sjunkande amningsandel tycks vara ett faktum trots att majoriteten av blivande och nyblivna föräldrar har en ambition att amma sitt spädbarn, och verkar ha en medvetenhet om amningens fördelar för barnet hälsa och utveckling. Projektets ambition är att undersöka om tidiga åtgärder och stöd vid amningskomplikationer kan ha en positiv inverkan på föräldrars vilja och förmåga att upprätthålla amning till sitt spädbarn.

Mottagningen bemannas av BVC-sjuksköterskor och har öppet två dagar i veckan. De tar emot kvinnor från cirka fyra dagar och framåt efter förlossningen; BB har ansvaret första veckan. Till amningsmottagningen finns läkare knuten och denna finns tillgänglig på den närliggande vårdcentralen.

— Ibland kan det nämligen behövas djupare undersökningar som i sin tur kan leda till provtagning och utskrivning av recept och därför är närhet till läkare viktigt, säger Ulrika Lindström.

Till amningsmottagningen söker sig cirka 6 till 8 familjer per vecka. De flesta är nybesök men det förekommer även återbesök. Man kan boka akuta tider, en fast tid eller få rådgivning via telefon. Ambitionen är att alla som uppsöker mottagningen skall få hjälp inom rimlig tid.

—Vi har sett ett ökat behov av lättillgängligt stöd till kvinnor med mer omfattande komplikationer av sin amning och där är amningsmottagningen ett komplement till BVC. Fokus vid besöket på amningsmottagningen är kvinnan och enbart amningssituationen, säger Ulrika Lindström.

Mottagningens upptagningsområde är Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Märsta, Kallhäll och Kungsängen och har öppet två dagar i veckan för bokade besök och telefonrådgivning. Ulrika Lindström ser gärna och är öppen för fler amningsmottagningar inom snar framtid.

Publicerad 2018-05-07