Flera närakuter öppnar

Av de tio närakuter som ska starta under 2017 och 2018 kommer sju att drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde. Närakuterna kommer tillsammans med länets husläkarmottagningar att spela en viktig roll i utvecklingen av det akuta omhändertagandet.

Närakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna beräknas öppna till sommaren och är först i drift av de nya närakuterna. Därefter under det närmaste året öppnar närakuter vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset.

Alla närakuter ska ha enhetligt uppdrag med samma öppettider, verksamhetsinnehåll och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

Publicerad 2017-02-02