Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

Fredagen den 9 juli öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

Vaccination av allmänheten – fas 4 – inleddes onsdagen 5 maj i Region Stockholm, och hittills under hela vaccinationsperioden har uppåt 1,2 miljoner invånare vaccinerats med en första dos, vilket motsvarar knappt 63 procent av länets invånare.

I grupperna 50 till 59 år, 40 till 49 år och 30 till 39 år har 81,4 procent, 72,4 procent och 45,2 procent vaccinerats med en första dos medan 88 procent av gruppen 65 år och äldre vaccinerats med en första dos. Totalt är nästan 39 procent av den vuxna befolkningen färdigvaccinerade.

– Idag når vi en milstolpe när vi öppnar vaccinationen mot covid-19 för hela den vuxna befolkningen och jag är väldigt glad att vi kan öppna bokningen flera veckor innan plan. Nu har alltså alla som fyllt 18 år möjlighet att boka vaccination mot covid-19 i Region Stockholm, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, och fortsätter:

– Att vi nu öppnar för hela den vuxna befolkningen och inte ytterligare ett femårsintervall beror på att bokningstrycket den senaste veckan minskat och vi vill ha en så hög beläggning som möjligt på länets olika vaccinationsmottagningar. Att så många som möjligt så snabbt som möjligt vaccinerar sig är helt centralt för att minska smittspridningen och risken för allvarlig sjukdom och sjukhusvård.

Parallellt med att vaccinbokningen nu öppnar för länets alla vuxna vaccineras också en stor del av befolkningen med en andra dos. Dessa doser är reserverade och konkurrerar alltså inte med den grupp som erbjuds den första dosen.

– Att vara fullvaccinerad är väldigt viktigt, och länets vaccinationsmottagningar håller öppet hela sommaren, så planera gärna in både den första och andra dosen så att de tas inom de tänkta intervallen. Vaccinmottagningarna lägger ut tider löpande, och hittar du ingen tid direkt kan du försöka igen efter någon dag, säger Elda Sparrelid.

För att boka tid för vaccination behöver man ha fyllt 18 år och vaccinationen sker på någon av länets 37 vaccinmottagningar alternativt på en vaccinbuss. Parallellt vaccineras också via vårdcentraler och vissa akutsjukhus.

Bokning sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokningstjänst tillgänglig på tio olika språk. Telefontjänsten vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Aktuell information om vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.

Publicerad 2021-06-29