Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Idag, tisdagen den 29 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

Vaccinationen av allmänheten – fas 4 – inleddes onsdagen 5 maj i Region Stockholm, och hittills under hela vaccinationsperioden har nästan 1,1 miljoner invånare vaccinerats med en första dos, vilket motsvarar cirka 58 procent av länets invånare.

I grupperna 50 till 59 år, 40 till 49 år och 35 till 39 år har drygt 80 procent, nästan 70 procent respektive över 46 procent vaccinerats med en första dos medan 87,5 procent av gruppen 65 år och äldre vaccinerats med en första dos. Totalt är cirka 32 procent av den vuxna befolkningen färdigvaccinerade.

- I förra veckan passerade vi över en miljon vaccinerade med en första dos och nu har mer än hälften av länets invånare vaccinerats. Att så många vill vaccinera sig är väldigt glädjande och oerhört viktigt för att vi ska kunna minska smittspridningen och risken för allvarlig sjukdom och sjukhusvård, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- För att ännu fler ska få möjlighet att vaccinera sig öppnar vi idag för ännu en ny åldersgrupp. Den här gången personer som är födda 1991 och tidigare. De kan nu vaccinera sig på någon av länets 34 vaccinationsmottagningar eller på de fyra vaccinbussarna.

Region Stockholm öppnar för vaccinationsbokning i fas 4 i olika begränsade intervall, och vilka åldersgrupper som kan boka kommuniceras tydligt varje gång.

- När vi nu går in i sommaren är det viktigt att vi inte tappar tempo. Länets vaccinationsmottagningar håller öppet hela sommaren, så planera gärna in både den första och andra dosen, säger Magnus Thyberg, och fortsätter:

- Att vara fullvaccinerad är helt centralt. Den första dosen ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom och sjukhusvård, men för att parera pandemin, trycka tillbaka smittspridningen ytterligare och undvika en ny våg i höst så behöver så många som möjligt så snabbt som möjligt vara fullvaccinerade.

Vaccinationsbokningen är nu öppen för personer födda 1991 eller tidigare. Vaccinationsmottagningarna lägger ut tider löpande och finns ingen tillgänglig tid kan man försöka igen senare.

Bokningen sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokningstjänst tillgänglig på tio olika språk. Telefontjänsten vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Aktuell information om vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.

Publicerad 2021-06-29