Nu öppnar Centrum för diabetes och Centrum för neurologi

Nu öppnar vi två nya akademiska specialistcentrum: Centrum för diabetes och Centrum för neurologi. Inledningsvis finns de i lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset, men under vintern 2017-2018 flyttar de in på Solnavägen 1 E.

Foto: Yanan Li

— Vi är både stolta och glada att ha fått förtroendet att driva de här nya akademiska specialistcentrumen, säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling. Att kunna erbjuda specialistvård till fler med diabetes, MS och Parkinsons sjukdom är en viktig utveckling av nätverkssjukvården i Stockholms län.

De nya centrumen innebär ett komplement till den vård som bedrivs för patienter med diabetes, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom på akutsjukhusen, inom vårdval neurologi och i primärvården.

Centrum för diabetes

Det nya Centrum för diabetes erbjuder specialistvård för vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes. Stockholms läns sjukvårdsområde tar här över den diabetesvård som tidigare bedrivits vid Endokrinmottagningen/dagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Utredning av misstänkt diabetes sker som tidigare på vårdcentralen. De flesta som har typ 2-diabetes kommer även i fortsättningen att få hjälp på vårdcentralens diabetesmottagning.

Läkare som bedömer att en patient med typ 2-diabetes behöver mer specialiserad vård än vårdcentralen kan erbjuda, har möjlighet att remittera till Centrum för diabetes.

Centrum för diabetes erbjuder specialistvård och utbildning om diabetes för sina patienter. De har också en mottagning som är specialiserad på fotsår och komplikationer i samband med diabetes.

Centrum för neurologi

Det nya Centrum för neurologi tar emot patienter med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. En del av de patienterna vårdas idag vid någon av neurologmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

Centrum för neurologi erbjuder högspecialiserad behandling och uppföljning i öppenvård, samt utbildning för sina patienter. Neurolog kan remittera patienter med MS eller Parkinson till Centrum för neurologi.

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten

Båda de nya enheterna ingår i Akademiskt specialistcentrum, som drivs i samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet. Vården integreras med forskning, utveckling, utbildning och innovation.

De akademiska specialistcentrumen är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

I uppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt, öka patientmedverkan och nya e-hälsolösningar i nära samverkan med patientföreningar, primärvård och sjukhusens specialistmottagningar.

Stockholms läns sjukvårdsområde driver sedan tidigare Centrum för reumatologi, ett akademiskt specialistcentrum för reumatiska sjukdomar, som startade i juni 2016.

Publicerad 2017-10-02