Nu öppnar nya Närakut Rosenlund

Torsdag 12 april öppnar vi nya Närakut Rosenlund på Södermalm i Stockholm.

— Det är ett stort och viktigt uppdrag att få vara med och utveckla den akuta sjukvården i Stockholms län, säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi ser redan att våra närakuter fyller ett behov för dem som kanske behöver mer akut hjälp än primärvården kan erbjuda, men inte är tillräckligt sjuka för att bli prioriterade hos sjukhusens akutmottagningar.

Den nya närakuten är placerad i Rosenlunds sjukhus på Södermalm och endast ett kort stycke från Södersjukhusets akutmottagningar för vuxna och barn.

— Ett syfte med den nya närakuten är att avlasta sjukhusens akutmottagningar och korta väntetiderna för patienter, berättar Leon Sylverberg, som är verksamhetschef för närakuterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi kommer att kunna ta emot ambulans och även ordna med direkt inläggning på sjukhus för dem som behöver det.

På nya Närakut Rosenlund får vuxna och barn i alla åldrar hjälp med akuta besvär och olycksfall som inte är livshotande. Det kan till exempel vara misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador eller akuta allergiska problem. Närakuten beräknas ta emot uppemot 35 000 patienter per år.

De nya närakuterna är en del i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Målet är ett ge patienten ett akut omhändertagande med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har. 

Publicerad 2018-04-12