Ny alkoholbehandling via nätet

Beroendecentrum Stockholm lanserar en ny internetbaserad behandling för vuxna som vill dricka mindre eller helt sluta med alkohol. Det är ett nytt alternativ för den som vill förändra sina alkoholvanor.

– Behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för den som inte kan gå regelbundet på mottagningsbesök, eller som tycker om att arbeta via dator eller mobil. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi och vi har testat det i flera vetenskapliga studier, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd inom Beroendecentrum Stockholm.

Behandling via nätet

Behandling via nätet innebär att du jobbar med uppgifter på de tider och platser som passar dig. Behandlingen pågår under tolv veckor och under denna period får du jobba med olika uppgifter.

Du har regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig. Behandlaren kan även svara på de frågor som du kan ha under behandlingstiden. 

Strategier som leder framåt

Uppgifterna ska motivera dig att förändra dina alkoholvanor. Behandlingsmålet utformas utifrån din egen vilja och motivation.En del vill lära sig att dricka kontrollerat medan andra vill sluta dricka helt.

Vi tittar tillsammans på så kallade risksituationer och du får hjälp att hitta alternativa strategier som leder framåt. Du och din behandlare jobbar tillsammans för att du ska nå ditt mål med behandlingen men också för att du ska klara dig bra efter avslutad behandling.

När behandlingen är avslutad följer vi upp hur du tycker att den har fungerat för dig.

För vuxna från 18 år

Vi erbjuder behandlingen till dig som är 18 år eller äldre. Du behöver ha tillgång till Internet några gånger per vecka. Uppgifterna är skrivna på svenska.

Det tar omkring två till tre timmar per vecka att göra klart uppgifterna. Du behöver därför även ha tid att jobba med uppgifterna.

Publicerad 2019-05-23