Ny app håller koll på måltider

Stockholms centrum för ätstörningar har lanserat mobilappen Stegvis. Stegvis är en matdagbok avsedd att användas som ett stöd till de patienter som har en pågående behandling på kliniken. 

Med Stegvis blir det enklare för patienten att registrera måltider och ökar samtidigt motivationen till att göra det.

– Förutom att få en bättre överblick över sina måltider kan patienten även ställa in påminnelser som hjälper till att skapa mer struktur i vardagen över sina matvanor, säger Anna-Maria af Sandeberg, verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar .

Idag använder kliniken en matdagbok i pappersform som är ett återkommande inslag i nästan all evidensbaserad behandling av ätstörning. Tanken är att Stegvis ska ersätta matdagboken på papper på sikt.

Projektet startade i slutet av 2013 och appen Stegvis lanseras till IOS och Android. Stegvis har utvecklats av Kristofer Ekström, projektledare/ansvarig, Anne-Charlotte Wiberg, psykoterapeut, Joakim de Man Lapidoth, med dr, och Karolin Lindberg, psykolog.