Ny behandling mot depression uppmärksammas

I sina nya riktlinjer lyfter Socialstyrelsen bland annat fram magnetstimulering av hjärnan som behandling vid medelsvår till svår depression. Två av våra verksamheter provar just nu metoden. Som tidigare rekommenderas även kognitiv beteendeterapi och läkemedelsbehandling mot depression och ångest.

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en relativt ny metod för behandling av depression. TMS innebär att den främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen tar ungefär en timme att genomföra och ges dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen.

Till skillnad från elbehandling (ECT) är TMS en metod som inte har visat sig ge minnes- eller koncentrationssvårigheter under pågående behandling. Patienten behöver heller inte sövas, utan kan vara vaken under behandlingen. 

Behandlingen testas just nu i en vetenskaplig studie vid Psykiatri Sydväst och Norra Stockholms psykiatri. Preliminära undersökningar visar att metoden är effektiv och med färre biverkningar än vanlig elbehandling (ECT).

Socialstyrelsen rekommenderar

I sina nya riktlinjer för behandling av depression och ångest lyfter Socialstyrelsen fram TMS som ett komplement till läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT). Idag behandlas ett 50-tal personer om året med TMS, men Socialstyrelsen menar att det kunde vara betydligt fler.

– Den fanns med tidigare men var inte så högt prioriterad då. Forskning visar nu på än mer evidens för metoden som går ut på att en elektromagnet på patientens huvud stimulerar områden i hjärnan som är påverkade vid depression, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen, i en nyhetsartikel på socialstyrelsen.se.

Publicerad 2016-12-15

Fakta om TMS

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en teknik som används för att ge korta magnetiska pulser till hjärnan.

Pulserna leder höga strömmar genom en elektromagnetisk spole placerad intill patientens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktad i lämplig riktning, aktiveras nervceller i hjärnan.

Under behandlingen är patienten vaken och sitter i en stol med en särskild hjälm på huvudet.

Biverkningar

Hjälmen kan ibland uppfattas som obekväm. En del patienter upplever huvudvärk under behandlingen och några timmar därefter. Under behandlingen hörs knackningar som kan uppfattas som obehagliga, därför bör patienten ha öronproppar under tiden.

En mycket ovanlig biverkan är kortvarig epileptisk kramp. Om en sådan skulle uppstå får patienten omgående behandling för denna.