Ny brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm

Christina Paulsrud är ny brukarinflytandesamordnare (BISAM) inom Beroendecentrum Stockholm och blir med det Beroendecentrums första brukarinflytandesamordnare. BISAM-funktionen har funnits inom verksamhetsområde psykiatri sedan augusti 2006 och är ett strukturerat arbetssätt för patientinflytande.


Foto: Camilla Petersson

– Vi är jätteglada över att Christina Paulsrud är vår nya brukarinflytandesamordnare. Hon har kunskaper och erfarenheter som är oerhört värdefulla för oss. Med hennes hjälp hoppas vi kunna förbättra beroendevården än mer, säger Johan Franck, som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Christina är utbildad skötare och kommer närmast från Brukarföreningen Stockholm där hon varit ordförande under de senaste 10 åren. Dessförinnan har hon arbetat inom psykiatrin, på dåvarande Långbro sjukhus och Huddinge sjukhus.
– Det är fantastiskt roligt att ha fått det här jobbet! Eftersom det är en ny tjänst så finns det utrymme att utforma rollen. Jag håller just nu på att lära mig verksamheten och bekanta mig med de personer jag behöver för att kunna utföra mitt uppdrag. Jag är ju bekant med delar av Beroendecentrum Stockholm sedan tidigare, främst Metadonsektionen och heldygnsavdelningarna, och det underlättar ju, säger Christina Paulsrud.

Som Brukarinflytandesamordnare (BISAM) har man egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning vilket är en viktig förutsättning för att lyckas i rollen. I uppdraget kommer Christina framöver bland annat jobba med Beroendecentrums brukarråd och olika aktiviteter i öppen- och slutenvården för att öka brukarmedverkan.
– Jag vill ju göra skillnad! Jag ska fokusera på sådant som ökar upplevelsen av egenmakt och då behövs ju input ifrån oss som nyttjat verksamheten. Patientforum, brukarråd och att möta brukarna för att ta del av vad de vill berätta står på min ”att-göra-lista”, säger Christina.

Från sina egna erfarenheter och sitt arbete i Brukarföreningen Stockholm vet hon hur viktigt bemötande är. Det handlar inte bara om vad som sägs, utan hur och i vilket sammanhang.
– Hur man uppfattar samma situation är ju beroende på varifrån i livet man kommer. Jag hoppas kunna använda mig av mina kunskaper och erfarenheter på ett positivt sätt, säger Christina Paulsrud.

Systematiserat patientinflytande

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har arbetat med patientinflytande på ett strukturerat sätt under flera år. BISAM-funktionen har funnits inom verksamhetsområde psykiatri sedan augusti 2006 och idag finns åtta BISAM-anställda i fem verksamheter samt en BISAM-handläggare i ledningsstödet inom SLSO.

I uppdraget som BISAM ingår att samordna Brukarråd och Patientforum. I Brukarrådet deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar och hålls månatligen. Patientforum hålls som ett möte varje vecka inom heldygnsvården där patienter erbjuds att delta och lämna synpunkter på den vård man får, få svar på eventuella frågor eller framföra kritik, beröm eller förslag på hur vården kan bli bättre. Synpunkterna från Patientforumen används för att förbättra och utveckla vården.
I slutet av 2017 kommer Stockholms läns sjukvårdsområde med en sammanställning från över 3500 patientforum.