Ny mottagning för patienter med ledsjukdomar

Vi kommer att öppna en ny mottagning för patienter med reumatiska sjukdomar som till exempel artrit. 

Centrum för reumatologi kommer att ligga på Sabbatsbergs sjukhus och planerar att öppna i månadsskiftet maj-juni 2016. Öppnandet av den nya mottagningen innebär att fler patienter med reumatiska sjukdomar i Stockholms län kommer att kunna få tillgång till vård. 

Centrum för reumatologi kommer att ha ett tätt samarbete med Reumatologmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Detta för att kunna erbjuda varje patient den vård som just han eller hon behöver. 

Vård och forskning i samverkan 

Den nya mottagningen ska drivas som en akademisk enhet där vård integreras med forskning, utveckling, utbildning och innovation. På så sätt kommer vi både att kunna ge fler patienter tillgång till reumatologisk vård och föra ut forskningen i den dagliga vården. 

– Med denna nya vårdenhet, där vi tydligare knyter forskning och utveckling närmare den dagliga verksamheten, ser vi att fler Stockholmare med ledinflammationssjukdomar kan få såväl tidig diagnos som vård, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Mottagningen är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården med inriktning mot universitetssjukvård och ska drivas som en pilot.

Om reumatiska sjukdomar

I Stockholm finns 40 000 invånare med någon form av artritsjukdom och det sker 100 000 patientbesök inom reumatologin varje år. För att förhindra permanenta funktionshinder är det viktigt att tidigt få diagnos och hjälp. 

Publicerad 2016-03-10