Ny rådgivning för att få vardagen att fungera

Det kan vara svårt både för personer som har en funktionsnedsättning och för föräldrar och närstående när skola och arbete sker på distans.


Foto: Anna Molander

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm öppnar en extra möjlighet att få stöd och rådgivning. Tjänsten nås via frågetjänsten och finns tillgänglig från och med 2 april 2020.

Habilitering & Hälsas frågetjänst besvarar frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Under april utökas tjänsten till att också innefatta stöd och rådgivning i vardagen.

— Att hitta rutiner och strukturer när vardagen förändras kan vara extra svårt när man har en funktionsnedsättning. Det kändes därför naturligt att öka servicen i vår etablerade frågetjänst med fler kompetenser inom vår verksamhet, säger Joakim Lavesson, verksamhetschef, Habilitering & Hälsa.

Denna extra stöd- och rådgivning vänder sig till personer som bor i Stockholms län och som har en funktionsnedsättning eller är närstående. Rådgivningen kostar ingenting. Det är Habiliteringens resurscenter inom Habilitering & Hälsa som ansvarar för tjänsten.

—Nu kan man exempelvis få prata om hur man hur man hanterar ökad stress eller skapar rutiner när det inte är som vanligt, förklarar Carina Fritzon, en av två enhetschefer på Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa.

Det här är några exempel på vad Habilitering & Hälsas nya rådgivning kan ge råd om:

  • Hur skapar jag rutiner hemma när det inte är som vanligt?
  • Hur hanterar jag svåra situationer när vardagen förändras?
  • Hur ska jag hantera ökad stress?

Frågetjänsten kan som tidigare även besvara frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Publicerad 2020-04-02

Om Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa består av 30 specialistmottagningar i Stockholms län som erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi.