Ammande barn och familj

Nya amningsmottagningar öppnar i höst

För att hjälpa mammor och barn med amning den första tiden öppnar nya specialistmottagningar för amning. Mottagningarna kommer ligga i anslutning till barnavårdscentraler för att vara tillgängliga för familjerna.

Under hösten öppnar Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi fyra nya amningsmottagningar i Rotebro, Vällingby, Södermalm och Luna. Amningsmottagningarna kommer ligga i anslutning till barnavårdscentraler och erbjuda specialiserad amningshjälp till kvinnor i upptagningsområdet. Alla barnavårdscentraler kommer kunna hänvisa kvinnor till dessa specialiserade amningsmottagningar

- Barnavårdscentraler har alltid haft kunskap och givit råd kring amning. Nu tar vi också över den specialiserade amningen, en uppgift som tidigare fanns på sjukhusen. På amningsmottagningarna kommer vi ha mer tid för varje kvinna och barn, säger Ulrika Lindström, verksamhetschef för flera barnavårdscentraler i Stockholms läns sjukvårdsområde..

Efter födseln har förlossningskliniken ansvar för mamma och barn under de första sju dagarna. Därefter övergår kontakten till barnavårdscentralen som erbjuder barnhälsovård och följer familjen under flera år ända fram till skolstart.

- Det finns fördelar med att amma sitt barn men amningsfrekvensen i Stockholms län har sjunkit de senaste åren. Vi möter de nyblivna föräldrarna på barnavårdscentralen så det blir naturligt för oss att fånga upp och hjälpa de mammor som upplever problem i samband med amning, säger Ulrika Lindström.

Publicerad 2020-05-15