Nya specialistcentrum för diabetes och neurologi

Patienter med diabetes, MS och Parkinson kommer att få vård vid två nya akademiska specialistvårdscentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober att ge Stockholms läns sjukvårdsområde i uppdrag att driva de nya centren.

Stockholms läns sjukvårdsområde driver sedan tidigare Centrum för reumatologi, ett akademiskt specialistvårdscentrum för reumatologi, som startade i juni 2016. Syftet med de akademiska specialistvårdscentren är att utveckla specialistvården för patienter med kronisk sjukdom och att skapa ett nätverk inom forskning och utbildning.

— Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått förtroendet att driva även de här nya centren, säger Martin Annetorp, chef för verksamhetsområde Geriatrik, ASIH och Somatisk specialistvård inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

De nya centren innebär ett komplement till den vård som bedrivs för patienter med diabetes typ 1 och 2, MS (multipel skleros) och Parkinsons sjukdom på akutsjukhusen, inom vårdval neurologi och i primärvården.

Centrum för diabetes och Centrum för neurologi planeras starta hösten 2017 och vara placerade vid Torsplan i Stockholm.

Om akademisk specialistvård

I de akademiska specialistvårdscentren samlas vård, forskning och utbildning, i syfte att snabbare göra forskningsresultat tillgängliga för patienterna. De nya specialistcentren ska ha en aktiv roll i nätverkssjukvården genom ökad dialog, samarbete och kompetensutveckling.

Vården kommer att ske i nära samverkan med specialiserad vård, forskning och utbildning som bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset, men också i samarbete med övriga akutsjukhus. Dessutom ska de nya centren ha en tät samverkan med primärvården, då dessa patientgrupper ofta har en sammansatt sjukdomsbild.

Fokus på forskning och utveckling

De nya centren är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården med inriktning mot universitetssjukvård, och kommer att ha ett starkt fokus på forskning, utveckling, utbildning samt innovation.

I utvecklingsuppdraget ingår bland annat att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, tidigare diagnostisering, hög patientmedverkan och samverkan med andra vårdgivare. Forsknings- och utvecklingsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.