Nytt centrum för cancerrehabilitering

Inom kort öppnar vi Centrum för cancerrehabilitering i lokaler på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm. 

Enligt planerna ska det nya centrumet öppna under våren. Just nu pågår rekrytering av medarbetare till det multiprofessionella team som ska hjälpa cancerpatienter i deras tillfrisknande.

– Cancer berör så många i vårt samhälle, säger Maria Hellbom, verksamhetschef för det nya Centrum för cancerrehabilitering. Förbättrade behandlingsmetoder leder till att fler lever längre efter en cancerdiagnos, och det gör stor skillnad för de här patienterna att få möjlighet till rehabilitering.

Hon tycker att det känns mycket värdefullt att få möjlighet att starta och leda den här verksamheten, som ska ge alla patienter med cancer i Stockholms län möjlighet till specialiserad rehabilitering.

– Med det nya centrumet får vi möjlighet att ytterligare utveckla cancervården och göra skillnad för cancerberördas livskvalitet, säger Maria Hellbom.

Om Centrum för cancerrehabilitering

Stockholms läns sjukvårdsområde har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att driva Centrum för cancerrehabilitering. Det nya centrumet är en del i Stockholmsregionens cancerplan.

Syftet är att ge cancerpatienter i hela Stockholms län tillgång till en god specialiserad rehabilitering, men centrumet har även ett utvecklingsuppdrag.

Här ska bedrivas tvärprofessionell cancerrehabilitering med forsknings- och utbildningsperspektiv. I uppdraget ingår även att ta fram e-tjänster, nätverkssjukvård samt standardiserade processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Publicerad 2016-02-25