Nytt informationsmaterial från BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm har tagit fram nytt informationsmaterial för sina patienter och deras närstående. Det består av filmer, faktablad och webbartiklar, och handlar om hur det oftast går till när man får hjälp hos BUP.

– Vi hoppas att materialet kommer att vara en hjälp för barn och unga att få en lite bättre bild av de insatser vi erbjuder, säger BUP:s verksamhetschef Göran Rydén. 

Informationsmaterialet ger en övergripande beskrivning av hur behandling hos BUP går till, hur lång tid det vanligen tar, vad patienten kan förvänta sig av BUP och vad man förväntas göra själv. Syftet är att förbereda patienten och dennes familj på vad som händer hos BUP. 

Publicerad 2018-04-10