Nytt motorik- och träningscenter

I april startade ett nytt länsövergripande habiliteringscentrum för barn och vuxna med rörelsenedsättning i Stockholm.

Det nya Motorik- och träningscentret ersätter Puffa träningscenter, Postoperativa behandlingsenheten och Rörelsestudion. Motorik & träningscenter har också specialiserade team med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). 

Publicerad 2018-05-03