Ökad tillgänglighet när vårdcentraler erbjuder videomöte med läkare utanför ordinarie öppettider

Nu går vårdcentraler i Stockholms läns sjukvårdsområde ihop och erbjuder videomöten med läkare klockan 7-21 alla dagar i veckan, såväl vardag som helg. Patienter ger tjänsten toppbetyg.

Husläkarmottagning online heter tjänsten i appen Alltid öppet där patienter kan boka videomöten med läkare från klockan 7 till 21 alla dagar i veckan, både vardag och helg. Den höga tillgängligheten är möjlig genom att många vårdcentraler bidrar med läkare. Bakom appen står Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm som driver drygt 40 procent av vårdcentralerna i Stockholms län.

– I och med att vi bemannar videomötena med läkare från flera vårdcentraler kan vi erbjuda ett större utbud och generösare öppettider än vad våra enskilda vårdcentraler klarar var och en för sig. Vi hjälps åt kring patienten, säger Jeanette Skantz Holmberg, projektledare för Husläkarmottagning online och verksamhetschef för Huddinge vårdcentral samt Huddinge husläkarjour.

Videomötena bemannas av läkare som är anställda på vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde och de följer samma arbetsrutiner vid videomöten som vid vanliga besök. Videomöten journalförs på samma sätt som besök hos vårdcentralen. På så vis kan patientens ordinarie läkare ta del av journalanteckningarna och fortsätta behandlingen.

– Genom videomöten erbjuder vi patienten högre tillgänglighet. Förutom att öppettiderna är generösare än på våra vårdcentraler kan patienten befinna sig var som helst när de genomför besöket. De slipper åka till oss när de är krassliga eller av olika anledningar har svårt att komma ifrån, säger Jeanette Skantz Holmberg.

Toppbetyg från patienter

De patienter som genomfört videomöte sedan Husläkarmottagning online lanserades den 24 april har fått en enkät efter videomötet. Resultatet av svaren är över förväntan.

– Det genomsnittliga betyget är 4,8 av 5 möjliga. Det är väldigt roligt att patienterna är så nöjda, det visar verkligen att tjänsten uppskattas. Det är viktigt att vi ger god vård och skapar nytta. Nu behöver bara fler patienter hitta oss. Just nu har vi kapacitet att ta emot fler och det är sällan man hör någon säga det inom vården, säger Jeanette Skantz Holmberg.

Patienten guidas till rätt hjälp

När patienten går in i appen för att boka ett videomöte ombeds de välja mellan olika besvär och får följdfrågor utifrån sitt val. Besvär som är lämpliga för videomöte är exempelvis allergier, halsont, förkylningar, vattkoppor, sår, födelsemärken, mensvärk, förstoppning och urinvägsinfektion hos kvinnor.

– Om läkaren bedömer att vården behöver träffa patienten kan de skriva en remiss till den vårdcentral som patienten tillhör, eller till annan vårdinstans om det behovet finns, säger Jeanette Skantz Holmberg.

Appen Alltid öppet har en ombudsfunktion så att föräldrar kan hantera ärenden för sina barn. Sedan tidigare erbjuder även ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar videomöten i appen. Även enskilda vårdcentraler erbjuder möjlighet att boka videomöten.

Publicerad 2019-05-09