Ökande problem med nätkasinon

De flesta som kontaktar Stödlinjen för spelberoende uppger kasinospel online som sitt största problem.

Du kan kontakta Stödlinjen via telefon, mejl eller chatt. Foto: Per Englund

– Förra året angav 38 procent av dem som kontaktade oss att kasinospel på nätet var deras största problem, berättar Anne H Berman, docent, psykolog och psykoterapeut, som är projektledare för Stödlinjen.

I år har den siffran stigit till 56 procent. Vad ökningen beror på är inte klart, men troliga faktorer är mängden reklam för nätkasinon och att det är så enkelt att få SMS-lån idag.

Anne H Berman säger att rådgivarna vid Stödlinjen har märkt att många använder spelandet för att tränga undan känslor av ångest eller depression, eller för att söka spänning i tillvaron. Detta bekräftas också av forskning på området.

De flesta som kontaktar Stödlinjen väljer att göra det via chatt eller mejl. Den som kollar sina spelvanor på Stödlinjens webbplats har oftast tydliga spelproblem.

– Vi ser också att andelen spelare som använder vårt självhjälpsprogram ökar, säger Anne H Berman. Det är möjligt att de istället för att ringa eller chatta, väljer att själva kolla sina spelvanor i vår screeningstjänst och sedan starta självhjälpsprogrammet.

Självhjälpsprogrammet fyller en viktig funktion, då många som vet att de spelar för mycket har skuldkänslor och skäms över det. Då kan det vara enklare att söka hjälp anonymt via nätet.

Närstående till spelare får råd och stöd

Fler och fler kontaktar Stödlinjen, antingen för att de själva känner att spelandet blivit problematiskt, eller för att de är oroliga för någon närstående. Andelen närstående som hör av sig ökar, möjligen beroende på medias fokusering på anhöriga till personer med missbruk.

– Det finns ett stort behov av information, stöd och hjälp för personer som tappat kontrollen över sitt spelande, konstaterar Anne H Berman. Stödlinjen erbjuder den hjälpen och kan också hänvisa vidare till annan behandling.