Extremt snabb omställning till digitala vårdkontakter under Covid-19

För att undvika smittspridning under Covid-19 har digitala vårdkontakter fått en viktig betydelse. Under några veckor har det skett en snabb utveckling då antalet genomförda videomöten i Region Stockholms app Alltid öppet har tiodubblats.

Under några veckors tid har det skett en stor omställning från fysisk till digital vård. Under några veckor från januari till april har antalet genomförda videomöten i appen Alltid öppet tiodubblats. Samtidigt har antalet verksamheter som erbjuder vård i appen mer än fördubblats, från 231 enheter till 580 stycken.

Alla verksamheter som erbjuder vård i Region Stockholms regi ges möjlighet att ansluta sig till appen Alltid öppet som Stockholms läns sjukvårdsområde har utvecklat. Förutom Stockholms läns sjukvårdsområde använder nu alla sjukhus i Region Stockholms regi, verksamheter i Region Gotland samt Tiohundra i Norrtälje appen Alltid öppet.

Stor efterfrågan hos patienter

Tack vare att de tekniska förutsättningarna fanns på plats var det möjligt att snabbt koppla in fler verksamheter i appen när behovet uppstod. Därigenom kunde de erbjuda sina patienter digital vård i form av bland annat videomöten och chattforum.

- Det känns roligt att vi har kunnat möta den stora efterfrågan som finns hos både medarbetare och patienter och så snabbt möjliggjort för fler att använda digitala arbetssätt i vården, säger Maria Ahlmark, objektägare av Alltid öppet på Stockholms läns sjukvårdsområde.

För att undvika smittspridning av Covid-19 uppmanas befolkningen att undvika onödiga sociala kontakter. Vårdens möjligheter att erbjuda digital vård har uppskattats av patienter.

Den digitala vården utvecklas

Under coronapandemin har flera verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde förändrat sitt utbud. Några exempel är vårdcentraler som har skalats upp sitt psykosociala stöd och erbjuder videomöte för krisstöd kring Covid-19 via Husläkarmottagning online i appen Alltid öppet, fysioterapeuter inom öppenvården som erbjuder rehabiliterande behandlingar med andningsgymnastik för covid-19 patienter i efterförloppet av sjukdomen och Överviktscentrum som övergått till att nästan bedriva all vård på distans genom videomöten och chatt.

- Det innebär en trygghet både för oss som vårdgivare och för patienter att vi kan erbjuda digitala vårdtjänster som ett komplement till fysiska möten. På så vis kan vi fortsätta erbjuda kontinuerlig vård till de patienter som är i behov av det, samtidigt som vi förbättrar vår tillgänglighet för den breda patientgruppen, säger Maria Ahlmark.

Publicerad 2020-05-04

Senast ändrad 2021-05-24

Fakta: Användning av Alltid öppet

Antal användare/patienter
Januari: 46 887   April: 100 000

Antal anslutna vårdenheter
Januari: 231    April: 580

Antal genomförda videomöten/månad
Januari: 3 321   April: 36 678