Över 2000 deltagare på Nationell Primärvårdskonferens!

Efter nästan två års planering är det nu äntligen dags att hälsa 2000 personer välkomna till Nationell Primärvårdskonferens den 27-28 september. Under två dagar samlas deltagare, föredragshållare och utställare från alla landsting/regioner i Sverige. Socialminister Annika Strandhäll medverkar och ger sin bild av framtidens primärvård.— Primärvården utvecklas, byggs om och byggs ut och första linjens sjukvård är viktig för att hela sjukvårdssystemet ska fungera. Det gäller hela landet och det paradigmskiftet är ett centralt tema för konferensen, säger Eva Pilsäter Faxner som är primärvårdschef inom Stockholms läns sjukvårdsområde som står värd för konferensen.

Primärvårdskonferensen hålls vartannat år med syftet att skapa en arena för samskapande och framtidsspanande för de som jobbar i eller med svensk primärvård. I fokus står hur man inom primärvården jobbar med forskning, utveckling, utbildning, innovation och evidens i praktiken samt vilka framtidens utmaningar är inom primärvården. Årets konferens är den största hittills med såväl fler deltagare som fler seminarier.

— Syftet med konferensen är att bygga framtidstro, ge inspiration, lärande, lust och stolthet! Konferensen blir en dynamisk arena för diskussion och spridning av konkreta verktyg som tar primärvården vidare in i framtiden
säger Eva Pilsäter Faxner.