Överklagad upphandling av logistiktjänst för förbrukningshjälpmedel

2018-07-27: Inga brukare eller patienter ska påverkas av förvaltningsrättens dom från i maj avseende upphandling av logistiktjänst för förbrukningshjälpmedel i hemmet.

— Det viktigaste är att det här inte får medföra några ytterligare problem för patienter och brukare, säger chefläkare Elizabet Haking vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) levererar förbrukningshjälpmedel i hemmet i Stockholms läns landsting sedan 1 juni 2018. Det privata bolaget Onemed var tidigare leverantör av både förbrukningshjälpmedel och logistiken kring dessa.

När SLSO fick uppdraget som leverantör av förbrukningshjälpmedel gjorde vi en upphandling av logistiktjänsten. Onemed var då en av anbudsgivarna, men inte den underleverantör som vi i slutändan valde.

Onemed har överklagat upphandlingen av logistiktjänsten då man ansåg att deras anbud inte övervägdes på rätt sätt. Saken har prövats i förvaltningsrätten, som i maj 2018 gav Onemed rätt.

Förvaltningsrättens dom kan innebära någon av två saker: antingen att landstinget själv sköter logistiktjänsten, eller att upphandlingen av den behöver göras om.

Till dess beslut har fattats om en ny upphandling av logistiktjänsten ska göras eller inte fortsätter SLSO att arbeta för att korta leveranstiderna för förbrukningshjälpmedel. SLSO kommer inte att överklaga domen.

— Vi kommer att följa domstolens beslut och analyserar vad det kan komma att innebära Det är viktigt att vi inte tar några förhastade beslut, utan kan hitta den lösning som blir bäst för patienter och brukare, säger Elizabet Haking.

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni-24 juli fick vi in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser. 

De senaste veckorna har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.