Överviktscentrum blir en del av Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2019 gick Överviktscentrum, som tidigare varit en del av Karolinska Universitetssjukhuset, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Överviktscentrum behåller sitt nuvarande namn och adress, men kommer att få ett nytt telefonnummer från 10 januari. Det nuvarande telefonnumret fortsätter att fungera under en övergångsperiod. Inkomna remisser kommer att föras över till den nya organisationen.

Förändringen är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården, med syftet att specialiserad behandling och forskning ska bli tillgänglig för fler patienter. Det innebär bland annat att viss vård, som kan utföras av andra vårdgivare, kommer att flyttas från akutsjukhusen.

Publicerad 2019-01-02