Patienter positiva till lokaler inspirerade av personcentrerad vård