Extra åtgärder för leverans av förbrukningshjälpmedel

2018-06-22: Vi arbetar just nu intensivt med att komma tillrätta med de fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel som uppstått i samband med verksamhetsstart, samt de långa svarstiderna i vår kundtjänst som förseningarna medfört.

— Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. För våra patienter är förbrukningshjälpmedlen viktiga för liv och hälsa. Just nu pågår ett intensivt arbete hos oss och våra leverantörer för att alla förbrukningshjälpmedel ska levereras så snart det bara går, säger Carola Schäfer, verksamhetschef inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Sedan 1 juni i år ansvarar Stockholms läns sjukvårdsområde för arbetet med att förse patienter med förbrukningshjälpmedel. I övergången till ny leverantör har systemet för leverans inte fungerat som tänkt med stora fördröjningar som följd. Utöver att det skapar oro och frustration över när leverans av produkter kan komma att ske, har det även för vissa patienter skapats ett akut behov av hjälpmedel. Leveransförseningarna har medfört ett ökat tryck på vår kundtjänst med långa väntetider för patienter och förskrivare.

— Vårt absoluta huvudfokus ligger nu på att säkra leveranserna till våra patienter och sedan kommer vi gå till botten med hur situationen kunde uppstå, säger Carola Schäfer. 

Hjälpmedlen används inom områden som till exempel diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter. Mottagarna är patienter som använder hjälpmedlen i sitt hem. Förseningarna gäller inom alla produktkategorierna och det går inte att säga exakt hur många personer som väntar på leverans.
— Akuta behov är alltid prioriterade. Det kan till exempel handla om att se till att leverera anestesiprodukter, diabetesprodukter, tappningskatetrar, sondnäring och näringsdrycker. Nu prioriterar vi även de som väntat längst, säger Carola Schäfer.

Många patienter, anhöriga och förskrivare har just nu frågor om leveransstatus och andra frågor kring förbrukningshjälpmedel. Bemanningen har därför stärkts i vår kundtjänst. Detta till trots är svarstiderna mycket långa.

— Det är en allvarlig situation och vi ser att många förskrivare hjälper sina patienter genom förnyad kontakt med oss för akuta leveranser alternativt att de får sina hjälpmedel utskriva på recept. Vi ersätter de utlägg patienter har för köp av sina hjälpmedel, säger Carola Schäfer.

Stockholms läns sjukvårdsområde förväntas behöva göra akutleveranser och delleveranser under en viss tid framöver.
—De åtgärder vi vidtar förväntar vi oss ska börja ge synliga resultat inom den närmsta veckan även om det inte kommer att märkas direkt för alla som väntar på leverans, säger Carola Schäfer.

 

Åtgärder som vidtagits

  • Akuta leveranser prioriteras kring de förbrukningshjälpmedel som kan medföra risk för fara för patienten.
  • Ett akutlager har upprättats med de medicinskt mest prioriterade produktområdena.
  • Logistikleverantören, som ansvarar för att leverera förbrukningshjälpmedlen, har ökat sin bemanning och arbetar skift för att öka produktlagret, hantera inkomna beställningar och leveranser.
  • Kundtjänst har förstärkts med ytterligare personal. Även detta till trots kommer vi fortsatt ha väldigt många som ringer och skickar e-post till oss och man får därför vara beredd på långa svarstider en tid framöver.
  • Daglig uppföljning av utvecklingen mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 

Bakgrundsfakta

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni över hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmaterial. 

Uppdraget innebär att tillhandahålla ett sortiment av olika artiklar som täcker majoriteten av patienternas behov inom hjälpmedelsområdena diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.

Verksamheten ska också ansvara för distribution av förskrivna och beställda hjälpmedel, kundtjänst till patienter, fakturering av patientavgifter samt utbildning och rådgivning till förskrivare om sortiment och regelverk.

Uppdaterad 180622

Publicerad 2018-06-21