Prestigefyllt uppdrag att driva närakuter

Den 1 februari öppnade Närakut Danderyd i Hus 19 på Danderyds sjukhus. För driften står Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som utöver att driva Närakut Danderyd fått i uppdrag att driva sju av de närakuter som planeras i länet. Det är ett stort prestigefyllt uppdrag.

Verksamhetschef Leon Sylverberg, enhetschef Maria Lindblom och sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling vid invigningen av Närakut Danderyd. Foto: Yanan Li

— Vi är mycket stolta en sådan här dag. Det är ett stort steg, inte bara att vi inviger en ny verksamhet i nya lokaler utan det handlar om så mycket mer. Vi drar igång en ny avancerad vårdnivå, primärvården förstärks och vi avlastar akutsjukhusen, sade Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde när han invigningstalade under onsdagen.

De nya närakuterna är en viktig del i den stora utveckling och utbyggnad av hälso- och sjukvården som just nu pågår i Stockholms län. Tanken är att närakuterna, tillsammans med husläkarmottagningar och vårdcentraler, ska ta emot många av de patienter som idag vänder sig till länets akutmottagningar.

Leon Sylverberg är verksamhetschef för närakuterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde och har varit med att bygga upp deras innehåll och struktur. Hans uppfattning är att de nya närakuterna är en av de viktigaste strukturförändringarna som skett inom Stockholms läns landsting.

— Det är ett prestigefyllt uppdrag att få utveckla och etablera en ny nivå av akutomhändertagande i Stockholm, säger Leon Sylverberg.

Närakut Danderyd invigdes dagen före dess öppnande och på talarplats för invigningen var utöver Leon Sylverberg och Mikael Ohrling även sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L), finanslandstingsråd Irene Svenonius (M), Gunnel Forsberg, VD Locum och Marina Sjöström, projektledare Locum samt Yvonne Haglund Åkerlind, VD för Danderyds sjukhus.

Alla tog de upp det goda samarbete som präglat projektet, alla medarbetares berömvärda insatser och den goda vård som kommer att kunna ges.

— Det finns utomordentligt goda förutsättningar för att tillsammans utveckla det akuta omhändertagande på Danderyds sjukhus, säger Leon Sylverberg.

Fakta Närakut Danderyd

Närakut Danderyd har drop-in-mottagning och tar emot patienter från hela Stockholms län.

  • Öppet 8-22 alla dagar
  • Tar emot vuxna och barn i alla åldrar
  • Du kan komma till oss oavsett var du bor
  • Drop in-mottagning
  • Tillgång till röntgen, ultraljud och laboratorium
  • Rådgivning via telefon 08-123 366 00, som ett komplement till 1177 Vårdguidens rådgivning
  • Samarbetar tätt med Danderyds sjukhus akutmottagning och Danderydsgeriatriken (den senare också i Stockholms läns sjukvårdsområdes regi)

Publicerad 2018-02-02