Vi är med och utvecklar primärvården

Nu är alla våra 68 vårdcentraler anslutna till Nationell PrimärvårdsKvalitet. Det är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården, där cirka 200 av Sveriges vårdcentraler är anslutna idag.

PrimärvårdsKvalitet bygger på kvalitetsindikatorer från strukturerad vårddokumentation som automatiskt förs över från journalen.

Lättillgänglig kvalitetsdata

De returneras sedan som lättillgänglig kvalitetsdata om patienter utifrån kvalitetsindikatorer för olika diagnos- och behovsgrupper. Nationell Primärvårdskvalitet erbjuder jämförelser av resultat insamlat på den egna vårdcentralen med nationellt insamlade data.

Rapporterna i Nationell PrimärvårdsKvalitet är statistikuppgifter och innehåller inga personuppgifter. Här kan alla primärvårdens yrkesgrupper enkelt följa upp sin enhets resultat i jämförelse med andra och på så sätt använda det i sitt utvecklings- och förbättringsarbete.

 

Publicerad 2016-12-08