Pris för journal via iPad

Vår innovationssluss vann den 11 november tillsammans med Väddö vårdcentral det nyinstiftade och nationella priset MedTech Award för appen som ger åtkomst till patientjournalen på iPad. 

En glad och stolt Gabor Révay var med och tog emot priset för årets medicinsk-tekniska innovation. 

- Det var i vår innovationssluss som diskussion med verksamheterna påbörjades för att utveckla en app för iPad, berättar Gabor Révay, chef för innovationsslussen inom Stockholms läns sjukvårdsområdes enhet för eHälsa.

- Man såg nyttan av att möjliggöra säker vård i hemmet genom att få åtkomst till patientens journal även när man var i hemmet och arbetade, säger Gabor Révay. Nu ska verksamheter som utför vård i hemmet prova den nya appen. 

Den nya mobila lösningen har utvecklats av vår innovationssluss tillsammans med TioHundra AB Nowa Health, Chorus AB, Apple Sverige och Innovationslabbet Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet. 

Motiveringen till priset lyder:

"Utifrån personalens önskemål om att förbättra patientsäkerheten genom att ha all medicinsk information lättillgänglig nära patienten, påbörjades resan att hitta en lösning på problemet."

Juryn för Innovation består av

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish MedTech, Johanna Adami, avdelningschef Hälsa Vinnova, Filippa Nyberg, vd Läkaresällskapet och Lars Carlsson, inköpsansvarig och medicinteknisk chef NKS. 

Publicerad 2015-11-12