Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

Vår psykiatri har fått ett av Stockholms läns landstings patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder.

Uppföljningssamtalen är värdefulla både för den enskilde patienten och för vården. (bilden visar ingen av de personer som nämns i artikeln) Foto: Yanan Li

– Det som glädjer mig mest med priset är att Stockholms läns sjukvårdsområdes psykiatri och våra svårast sjuka patienter får uppmärksamhet i ett forum där samtliga vårdgrenar och vårdgivare är representerade, säger Anna Thurang, som bidragit till att uppföljningsarbete införts och som fick ta emot priset vid landstingets Patientsäkerhetsdagarna. 

Juryns motivering: "Genom implementering av strukturerade uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd blir patienten delaktig och kan då påverka sin framtida vård. Personalen får en insikt och ökad förståelse för patientens upplevelser."

Bidrar till god och säker vård 

Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket integritetskränkande. Efter en tvångsåtgärd är det därför oerhört viktigt att patienten får berätta om sin upplevelse. För oss inom vården är det också av stor vikt att få ta del av patientens berättelse eftersom vi strävar efter att erbjuda så god och säker vård som möjligt. 

Efter varje tvångsåtgärd inom vår psykiatri erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Det ger patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården och vi får värdefull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre.

Vi gratulerar Anna Thurang och hela psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde till utmärkelsen! 

Publicerad 2017-11-28