Provrum ska ge bra vård på nya Sollentuna sjukhus

Arbetet med att bygga om och modernisera Sollentuna sjukhus pågår för fullt. Hela huset är nu tomställt och urblåst men runt årsskiftet 2017/2018 kommer det att väckas till liv igen, i ny skepnad.

Sollentuna sjukhus norr om Stockholm ingår i landstingets så kallade Framtidsplan där akutsjukhusen byggs om för att vara just akutsjukhus och där övrig vård skiftas över till de mindre sjukhusen.

Sollentuna ska bli ett modernt närsjukhus med allt som behövs för alla som bor i trakten, men också med en speciell inriktning på geriatrisk heldygnsvård. På sjukhuset ska finnas 238 vårdplatser, varav 182 ”enkelrum” för geriatrisk eller annan somatisk vård.

På plan 7 i byggnaden har ett rum inrymts för att prova ut morgondagens geriatriska vårdrum, en så kallad ”mock up”. Här granskas och provas funktionerna för att säkerställa att möjligheterna till vård och arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

- Vi har byggt upp detta i skala 1:1 för att kunna bygga bort fel. Eller rättare sagt göra fel en gång istället för över 200 gånger, säger Åsa Maria Birgersson, SLSO:s projektledare för Sollentuna sjukhus.

Bland de som redan synat mock up-rummet är de fackliga organisationerna, samverkansrådet och pensionärsrådet. De närmaste veckorna ska en stor del av de 300 medarbetarna på Danderydsgeriatriken, som är tänkt att flytta till det moderniserade Sollentuna sjukhus, granska det ytterligare och ge sina synpunkter.

Under arbetets gång har en hel del saker upptäckts och kunnat rättas till. Det är så man bygger vårdavdelningar på modernt sätt. Och syftet är att erfarenheterna som kommit fram ska användas även till att inreda andra vårdrum på andra håll.

Publicerat 160414