Psykiatriska akutbilen får Mobila vårdens pris

PAM-enheten, ett fordon som gör akutpsykiatriska bedömningar och insatser utanför sjukhusmiljön, prisas för ”nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet”. Samarbetet mellan Norra Stockholms psykiatri och AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, gör att PAM-enheten kan rulla varje dag klockan 14-02.

Mobila vårdens pris delades ut i Linköping den 14 augusti, under konferensen Nationellt samtal om den mobila vården, med företrädare från landets ambulanssjukvård, specialiserad hemsjukvård, kommunal sjukvård och primärvård.

Mikaela Abrahamsson, chef Psykiatriska akutmottagningen, tog emot Mobila vårdens pris, tillsammans med Mattias Gustafsson Karlsson, samordnare. 

– Det känns roligt att få bidra till utvecklingen av den psykiatriska pre-hospitala vården – så att patienterna får vård när och där de behöver den mest, säger Mikaela. 

– Eftersom den psykiska ohälsan ökar i samhället är jag både stolt och glad över att psykiatrin uppmärksammas med detta pris. Genom att tala mer om psykisk ohälsa kan vi öka förståelsen och minska stigma runt psykisk ohälsa, säger Mikaela.

– PAM är en del i den för landet unika bredd av utryckningsfordon som vi har i Region Stockholm, säger Åke Östman, verkställande direktör AISAB, Ambulanssjukvården i Stockholm AB. Den prehospitala vården utvecklas över lag och vi kan bedriva allt mer vård på plats hos patienten och på väg till sjukhus. Att kunna erbjuda akut psykiatrisk vård på plats är nu en naturlig del i den prehospitala vården inom Region Stockholm.

Andreas Carlborg, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri, var med och startade PAM som ett projekt 2015.

– Jag ser den psykiatriska akutbilen som första steget i den akutpsykiatriska vården för de svårast sjuka patienterna. PAM är helt enkelt en kanal för att möta behovet av akut psykiatrisk vård utanför sjukvårdsinrättningarna, säger Andreas.

Fakta PAM

PAM är en förkortning av Psykiatrisk Akut Mobilitet.

Uppgiften för PAM-enheten, som ser ut som en ambulans, är att göra akutpsykiatriska bedömningar och insatser utanför sjukhusmiljön, framför allt vid akut risk för suicid.

Publicerad 2019-08-14