Psykiatriskt typrum på Nacka sjukhus

Trygghet. Säkerhet. Självbestämmande. Tre ledord som sammanfattar känslan i det typrum för sluten psykiatrisk vård som byggts upp i samband med utbyggnaden av Nacka sjukhus. Nu är rummet tillgängligt för studiebesök.

— En av de saker jag är mest stolt över är laddningsskåpet med timer. En sådan enkel sak, som att patienterna ska kunna ladda sin egen mobiltelefon på rummet utan att behöva lämna den ifrån sig till personalen, innebär ett lyft för många patienters känsla av integritet och självbestämmande, säger Ulrika Sundbye, projektledare för Framtidens hälso- och sjukvård.

Som en del av planerna för Framtidens hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting, ska Nacka sjukhus moderniseras och 96 nya psykiatriplatser ska utformas. I samband med det har man byggt upp ett typrum dit såväl brukare och deras anhöriga som vårdpersonal bjudits in för att lämna synpunkter. Tanken är att fram till dess att bygget av vårdplatserna påbörjas upptäcka eventuella brister i det man planerat att bygga och i tid ta ställning till hur de ska hanteras.
— Rummet kommer att stå öppet för studiebesök och utvärdering till andra kvartalet 2019 och vi vill att så många som möjligt tar tillfället i akt att komma med synpunkter, säger Ulrika Sundbye.

Den psykiatriska vården ställer höga krav på trygghet och säkerhet. Å ena sidan finns krav på detaljutformning av byggnadsdelar, inredning och installationer vilket i sig kan ge en steril och avskalad miljö, å andra sidan finns önskemål om att skapa en hemtrevlig miljö. Utrymmena är ofta en del i själva behandlingen vilket gör utformningen av rum och aktivitetsrum viktiga.

Varje lösning i rummet är därför noga genomtänkt. Här är handtag och lås svåra att skada sig på. Krokarna böjer sig om tyngden de ska bära blir för tung. Duschväggens glas är okrossbart. Samtidigt inger rummet lugn. Väggarna skiftar i rosa, blått och vitt. Inredningen andas trä.
— Vi ber alla fylla i en utvärdering efter att de varit här och i diskussionerna med de som kommer på besök får vi ovärderlig respons, säger Ulrika Sundbye.

Några av de som besöker typrummet uttrycker att det är över förväntan. De är vana vid slitna och trista lokaler utan avskildhet. Här kan patienten låsa dörren om sig till sitt rum. Ingen obehörig, bara personal, kan komma in. I rummets garderob kan de låsa in sina tillhörigheter och värdesaker med en personlig kod. Här kan patienten med en dimmer själv reglera ljuset i rummet. Dag. Kväll. Sen kväll. Eller nattljus. Här finns en fin liten fåtölj. En pall. Ett skrivbord. 

— Det här typrummet kan även tjäna som inspiration. Man kan ju inte bygga nytt överallt men genom att visa upp vilka lösningar som finns för psykiatriska vårdrum fungerar rummet väldigt bra som förebild och inspiration för övrig psykiatri i Stockholm, säger Ulrika Sundbye.

FAKTA
Psykiatrin inom SLSO har idag ca 850 vårdplatser inom Stockholms läns landsting. Antalet psykiatriska vårdplatser inom SLSO ska under en tioårsperiod, till och med år 2025 öka med drygt 100 vårdplatser. Behovet av vårdplatser år 2030 bedöms uppgå till totalt 1100 enligt den vårdkarta som har tagits fram av programkontoret i Framtidens Hälso- och sjukvård, FHS.

Publicerad 2017-05-15