Psykologisk behandling effektiv mot hetsätning

Nya forskningsrön visar att psykologisk behandling fungerar bra mot hetsätning. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har genomfört en studie där man jämfört 44 olika behandlingsmetoder och hur effektiva de är mot hetsätning. 

Bland metoderna som man granskat finns kognitiv beteendeterapi, KBT, och interpersonell psykoterapi, IPT. Båda dessa visade sig så pass effektiva att hetsätningen minskade eller upphörde helt. Dessutom visar uppföljning att effekten håller i sig. 

Många drabbade hänvisas fel

Psykologiprofessorn Ata Ghaderi, som har lett arbetet med rapporten, säger i en intervju i Dagens Medicin att han hoppas att de nya rönen ska ge effekt i vården. Han beskriver hur många som lider av hetsätning idag hänvisas till fetmamottagningar, men det är kanske inte där de får bäst hjälp. 

– I primärvården är jag inte säker på att man har haft kännedom om behandlingarna, säger Ata Ghaderi. Vi vet att resurserna är begränsade, men vi hoppas att man ökar tillgängligheten till KBT och IPT eftersom vi vet mer om långtidseffekterna där. 

Här får du hjälp

Du som lider av hetsätning kan få hjälp hos Stockholms centrum för ätstörningar. De har även internetbaserad behandling och för tillfället ingen kö till den. 

Stockholms centrum för ätstörningar erbjuder också specialiserad vård för andra sorters ätstörningar. Du behöver inte ha remiss utan kan söka direkt till dem. De tar emot personer från hela Sverige. 

Publicerad 2016-04-26

Läs mer

Läs hela artikeln om den nya SBU-rapporten på Dagens Medicins webbplats: