Samma barnmorska genom graviditet och förlossning

I dagarna startar ett nytt projekt där samma barnmorskor kommer att följa och vårda den gravida kvinnan under både graviditet, förlossning och eftervård. Detta är ett nytt arbetssätt i Sverige och syftet är att öka tryggheten för gravida kvinnor.


Foto: Danish Saoree

Det nya arbetssättet kommer innebära att kvinnan och barnmorskan redan känner varandra när det är dags att föda eftersom de har byggt upp sin relation under graviditeten. Den personliga relationen och kontinuiteten kan ge ökad trygghet, särskilt för förlossningsrädda kvinnor.

Bakom det tvååriga projektet med det nya arbetssättet Min Barnmorska står Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt Älvsjö och Liljeholmens barnmorskemottagningar. Detta är en ny vårdform i Sverige och arbetet kommer följas vetenskapligt för att ta reda på hur kvinnor och barnmorskor uppfattar arbetssättet. 

Gravida kvinnor som är intresserade av att delta är välkomna att höra av sig till Älvsjö och Liljeholmens barnmorskemottagningar. 

Publicerad 2018-09-10