Snabbare väg till rätt vård

Det kan vara svårt att hitta rätt i psykiatrin, både för patienter och för läkare som vill hänvisa någon till oss. Därför har två av våra psykiatriska verksamheter infört smidigare remissingång.

Först ut var Norra Stockholms psykiatri, som i november startade upp sin remissportal. Dit skickas nu alla remisser och det är Norra Stockholms psykiatri själva som ser till att patienterna hamnar rätt - det vill säga där de får bäst hjälp för sina problem.

1 januari 2016 öppnar Psykiatri Sydväst sin nya utredningsenhet. Den utgör en remissingång till Psykiatri Sydväst, men enheten kommer också att ansvara för att ge nya patienter en första specialistbedömning. Allt för att kunna erbjuda patienten en så säker, snabb och god vård som möjligt.

Enklare att hitta rätt

Det här underlättar förstås för alla som vill hänvisa patienter till psykiatrin. Läkaren på vårdcentralen behöver nu själv inte längre leta fram vilken enhet de ska hänvisa patienten till, utan skickar remisserna till en adress per klinik.

Den största vinsten är dock för patienterna, som nu hamnar rätt från början. På så sätt ökar deras möjligheter till en mer jämlik, rättvis och självklart evidensbaserad vård.

Publicerad 2015-12-21