Sofia Ernestam och Mikael Ohrling medicinsk-tekniska innovatörer

MedTech Magazine har listat de 100 viktigaste inom medicinsk teknik i Sverige. På listan finns Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde, och vår sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

Sofia Ernestam och Mikael Ohrling vid invigningen av Centrum för reumatologi 2016. Foto: Yanan Li

– Det är jätteroligt att MedTech lyfter de generiska e-tjänsterna hos 1177, checktjänsten och Patientens egen provhantering, säger Sofia Ernestam. E-tjänsterna ger patienter med kronisk sjukdom möjlighet att vara en självklar del i sin egen vårdprocess, förbättra den och göra den mer patientsäker. Det är också glädjande att e-tjänsterna nu börjat spridas till andra landsting och till områden som diabetes, hjärtsvikt och barncancer.

MedTech Magazine skriver: ” Medicinteknik gör skillnad. Den hittar sjukdom, räddar liv och gör livskvaliteten bättre för alla som behöver den. Men all forskning, alla investeringar och alla goda idéer är bortkastade om den inte används. På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.”

– Det finns många digitala verktyg och tjänster, säger Mikael Ohrling. Utmaningen är dels att träna i att använda dem, dels att integrera dem i vårdkedjan på ett sätt som skapar mervärde. Det sker inte av sig själv utan kräver systematiska modeller för att öka kompetensen. Det är något vi lägger mycket kraft på.

Placeringar och MedTechs motivering

Nr 36. Sofia Ernestam är läkare och verksamhetschef vid Centrum för Reumatologi [sic.] i Stockholm med målet att minska smärta och göra patienter mer delaktiga. Ernestam är engagerad i flera patientstärkande digitala projekt, som Patientens egen provhantering och ontilederna.nu. 

Nr 60. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Stockholms läns sjukvårdsområde, är en av de chefer i Stockholmsvården som bäst förstår innovation, vilket han inte minst visat med den innovationssluss som stöttar entreprenörer.

Publicerad 2018-03-12