Språkutvecklingen hos barn förbättras när logopeder och bibliotek samarbetar

Barns språkutveckling stimuleras av att läsa. Genom ett samarbete med Regionbibliotek Stockholm kan logopedmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde stödja föräldrar med kunskap, boktips och böcker.

Under våren 2019 utvecklar logopedmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde ett nytt stödmaterial för små barns språkutveckling tillsammans med Regionbibliotek Stockholm.

Materialet består av tips till vårdnadshavare om hur de kan läsa för barn samt listor över böcker som kan användas för att stimulera barns tal- och språkutveckling. Materialet kallas för Språktåget – alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer.

Goda resultat hittills

Redan under 2018 genomförde Logopedmottagningen Stureplan och Östermalms bibliotek ett projekt i mindre omfattning där föräldrar efter rekommendation från logoped fick låna bokpåsar med böcker som stimulerar olika språkliga områden.

När materialet Språktåget nu tas fram kommer det bli möjligt för fler bibliotek att samarbeta med logopeder och göra bokpåsar efter Språktågets boklistor.

Publicerad 2019-04-29