Sprutbyte blir kvar i Stockholm

Mottagningen för sprutbyte, som drivits på försök sedan 2013, blir nu en permanent verksamhet.

– Personer som injicerar narkotika löper mycket stor risk att smittas av blodburna virusinfektioner, men även av svåra bakteriella mjukdelsinfektioner, berättar Johan Franck, verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm. 

– Rena sprutor minskar denna risk. Det är därför mycket välkommet att sprutbytesverksamheten permanentas. 

2 285 personer med injiceringsmissbruk deltar i sprutbytesprogrammet. I genomsnitt har mottagningen haft 90 besök om dagen sedan man öppnade i april 2013. 

Förutom rena sprutor erbjuder man provtagning för blodburna virus och infektioner, bland annat hiv och hepatit. Genom samarbete med den hiv-specialiserade vården kan man också ge patienter tillgång till kontinuerlig medicinering. 

En annan fördel med sprutbytesmottagningen är att man kan förmedla kontakt med beroendevården och socialtjänsten. Sammanlagt har drygt 250 patienter hänvisats till beroendevården, och sprutbytesmottagningen erbjuder också vårdplaneringsmöten tillsammans med kurator och socialtjänst för de patienter som redan har en sådan kontakt. 

Utvärderingar av verksamheten visar att de patienter som deltar i sprutbytesprogrammet har fått högre livskvalitet och att deras riskbeteenden minskar. Samtidigt kan polisen bekräfta att den befarade ökning av brottsligheten i området kring mottagningen har uteblivit. 

Publicerad 2016-10-28