Stockholms läns sjukvårdsområde tar emot uppdrag kring förbrukningshjälpmedel i hemmet

Stockholms läns sjukvårdsområde tar emot uppdraget att från 1 juni 2018 driva hjälpmedelsverksamhet i Stockholms län. Uppdraget omfattar att förse cirka 125 000 patienter som har sjukvårdsinsats i hemmet med förbrukningshjälpmedel.

— Vi arbetar för ett smidigt övertagande från tidigare leverantör. Vår utgångspunkt är att beställning, uttag och leverans av hjälpmedel kommer att ske på samma sätt som idag, säger biträdande sjukvårdsdirektör Lisbet Nord vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

De hjälpmedelsområden som ingår är:

• inkontinenshjälpmedel
• diabeteshjälpmedel
• näring för personer 16 år och äldre
• förbands- /sårvårdsmaterial
• kompressionsmaterial
• näring för barn 0-15 år, med start 1 januari 2019

Rutinerna för uttag av hjälpmedel kommer inte att förändras. Patienterna kommer, liksom idag, att göra sina uttag av hjälpmedel via 1177 Vårdguiden och talong.

Fram till och med 31 maj är det dock OneMed som är leverantör av dessa produkter och patienternas kontakt. Det är först den 1 juni 2018 som SLSO tar över uppdraget.

Organisatorisk kommer verksamheten att ligga under Verksamhetsområde Habilitering och Hjälpmedel.

Vanliga frågor och svar:

Kommer patienterna få sina produkter på samma sätt som tidigare?

Vår ambition är att patienterna ska få produkterna på precis samma sätt. De kommer att kunna göra uttag via 1177 Vårdguiden och via talong, precis som idag.

Kommer det att bli någon förändring i utbud i respektive sortiment?

Vi kommer att tillhandahålla ett sortiment som täcker behovet av förbrukningshjälpmedel utifrån funktion och patientens behov.

Vad kommer produkterna att kosta framöver?

För patienten kommer samma egenavgift gälla som tidigare. Vi kommer upphandla sortimentet och vet i dagsläget inte vad kostnaden för varje enskild produkt kommer att bli.

Kommer det nya rutiner för förskrivarna?

Rutinerna för förskrivning och uttag av hjälpmedel kommer inte att förändras.

När ska SLSO ta över driften?

1 juni 2018.

Publicerad 2017-12-11