Stöd och informationsmaterial vid allvarliga händelser

För krisdrabbade människor är personligt bemötande och professionellt stöd primärt men skriftlig information är ett mycket värdefullt komplement.

- Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en allvarlig händelse, säger Charlotte Therup Svendlöf, enhetschef, Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi.

Om man känner till vilka reaktioner man normalt kan förvänta sig blir det ofta lättare att acceptera både sin egna och närståendes reaktioner.

Kris – och katastrofpsykologi har över tid publicerat stödmaterial med råd och tips vid allvarlig händelse.

Skrifterna går att ladda ned alternativt beställas via www.katatsrofpsykologi.se och vänder sig både till drabbade och till personal. Den senaste skriften som publicerades i november 2017 vänder sig till barn som varit med om en jobbig händelse.

Publicerad 2017-12-14