Stora skillnader i arbetsförhållanden

Det finns stora skillnader i Stockholms län när det gäller hur utsatt befolkningen är för ogynnsamma arbetsförhållanden. 

Skillnaderna är också stora gällande arbetslöshet, sjukfrånvaro, tidsbegränsade anställningar samt över- och deltidsarbete. Det visar Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016. 

- Sammantaget kan resultatet i rapporten ses som en utmaning för Stockholms läns landsting, som har som mål att uppnå jämlik hälsa, säger Gun Johansson, huvudredaktör för Arbetshälsorapport 2016, vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Publicerat 2016-03-10