Stort mörkertal bland Stockholms anorektiker

Endast en liten del av dem som lider av anorexia i Stockholm har en ätstörningsdiagnos och/eller kontakt med en ätstörningsklinik. 

Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Studien bygger på självrapporterade data om längd, vikt, återhållsamhet med maten, överdriven fysisk aktivitet och kroppsuppfattning.

– Resultatet pekar på att 1 procent av länets vuxna kvinnor och 0,4 procent av länets vuxna män kan ha anorexia, berättar Jennie Ahrén som har skrivit rapporten. Det motsvarar över 10 000 personer.

Räknar man in alla som uppfyller två av tre kriterier för anorexia så är siffrorna ännu högre: 3,2 procent för kvinnorna och 1,8 procent för männen, motsvarande 40 000 personer.

Många har inte kontakt med vården

Samtidigt hade bara 1 av 42 av dem som uppfyllde kriterierna för anorexia en ätstörningsdiagnos och/eller kontakt med vården, vilket pekar på ett stort mörkertal. 

– En trolig förklaring är att de som har anorexia ofta undviker att söka sig till vården, menar Jennie Ahrén.

Det finns en utbredd tro att anorexia nästan bara drabbar unga kvinnor. Därför kan det vara svårt för den som inte tillhör den gruppen att förstå att man är sjuk och behöver hjälp.

Här får du hjälp

Har du själv problem med hur du äter, eller är du orolig för någon du känner? Stockholms centrum för ätstörningar erbjuder vård för anorexia och andra typer av ätstörningar.

Du behöver inte ha remiss utan kan söka direkt till dem. De tar emot personer från hela Sverige och erbjuder också råd och stöd för närstående.

Publicerat 2016-04-28