Svåra röstbesvär okänd folksjukdom

En ny rapport visar att nästan 17 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län är drabbade av röstbesvär i varierande svårighetsgrad. Men hjälp finns att få.

Att känna sig hes utan att samtidigt vara förkyld är vanligt. Men hur vanligt är det att ha problem med rösten som påverkar möjligheten att kommunicera? 

För första gången visar nu rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, att så många som 1,4 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län lider av svåra röstbesvär och att 15,5 procent lider av lättare besvär. 

Andelen kvinnor med röstbesvär är högre än andelen män och äldre är mer drabbade än yngre.

I rapporten framkommer även att besvären är vanligast inom yrken där man har rösten som huvudsakligt verktyg, till exempel inom servicearbete och undervisning. Studien visar också på ett samband mellan nedsatt hörsel och röstbesvär. 

Du som behöver hjälp

Att ha röstbesvär är inte bara ett socialt handikapp, utan kan också innebära svårigheter att klara av arbetsuppgifter som kräver en klar och tydlig röst.

Du som har röstbesvär bör ta upp det med din husläkare eller vårdcentral. Bedömer läkaren att du behöver mer hjälp kan denne sedan remittera dig till någon av våra logopedmottagningar. 

Publicerad 2019-01-30