Svensk studie om autism och dödlighet uppmärksammas utomlands

En studie som gjorts vid Karolinska Institutet har fått stor spridning i utländska media. 

Studien visar att personer med autismspektrumtillstånd löper högre risk att dö i förtid än övriga befolkningen. En grupp som har en särskilt förhöjd risk är kvinnor med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Tatja Hirvikoski, chef för Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns sjukvårdsområde, är en av författarna till studien. 

Publicerat 2016-04-01