Träffa barnmorskan i videomöte

Ökad trygghet och tillgänglighet för patienter när de landstingsdrivna barnmorskemottagningarna erbjuder videomöten.

Barnmorskan Lisa Ryding leder arbetet med Barnmorskemottagning Online. Foto: Yanan Li

Nu erbjuder de landstingsdrivna barnmorskemottagningarna i Stockholms län videomöten. För patienten innebär det ökad trygghet att snabbt kunna få rådgivning av en professionell barnmorska.

— Om du som gravid exempelvis upplever förändrade fosterrörelser eller har funderingar kring lämplig kost under graviditeten innebär det en trygghet att snabbt få möta en barnmorska, säger Lisa Ryding som leder arbetet med barnmorskemottagning online på Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Patienter som vill ha ett videomöte med en barnmorska bokar och genomför videomötet i appen Alltid öppet. När patienten loggat in säkert med BankId i appen under Barnmorska online uppmanas de välja mellan olika kategorier av besvär.

De vanligaste frågorna gäller preventivmedel. Patienten kanske upptäcker att p-pillren är slut och behöver snabbt få hjälp med att förlänga receptet. Även rådgivning kring olika preventivmedel lämpar sig väl för ett videomöte.

— Vid de långtidsverkande preventivmedel som vi rekommenderar, som spiral eller p-stav, kan mycket väl det första rådgivningsbesöket ersättas av ett videomöte. Då får patienten kunskap om preventivmedlet, ett recept och en bokad tid på någon av våra mottagningar för insättning, berättar Lisa Ryding.

Patienten kan också enkelt visa exempelvis utslag istället för att beskriva dem.

— Vi ser videomöte som ett smidigt komplement till vår ordinarie vård, säger Lisa Ryding.

Flera fördelar med videomöte

Möjligheten att ha videomöte med barnmorskan sparar tid för patienten som inte behöver ta sig till en mottagning utan kan genomföra videomöten från en plats som passar patienten.

Dessutom blir öppettiderna generösare eftersom videomöten erbjuds under hela dagen då de inte är begränsade till mottagningarnas drop-in tider.

— Nya tider för videomöten läggs löpande ut i appen Alltid öppet. Målet är att det ska finnas tid för videomöte samma dag, säger Lisa Ryding som menar att ett videomöte ger bättre kontakt och skapar ökad trygghet jämfört med ett telefonsamtal.

Patienten möter barnmorskor från olika landstingsdrivna barnmorskemottagningar i appen. Barnmorskan journalför besöket i patientens ordinarie journal vilket skapar kontinuitet och trygghet.

Positivt gensvar från patienter

Möjligheten att boka videomöte via appen Alltid öppet har funnits i drygt en vecka. Intresset från patienterna är stort.

— Det är riktigt roligt! Vi har fått så mycket positiv återkoppling från våra patienter, säger Lisa Ryding.

Alla som hittills använt videomötet har ombetts svara på en enkät om hur de upplevde mötet. På frågan om de fått hjälp med det som de sökte för är det genomsnittliga svaret 4,8 på en skala 1-5. På frågan om kommunikationen med barnmorskan fungerar lika bra som vid ett fysiskt möte är betyget 4,7.

Ungdomsmottagningarna står näst på tur

Inom kort kommer även de landstingsdrivna ungdomsmottagningarna erbjuda videomöten i appen Alltid öppet. Då kommer ungdomar upp till 23 år enkelt kunna boka rådgivning med barnmorska eller kurator om de har frågor kring identitet, sexualitet, relationer, kroppen eller andra funderingar.

Publicerad 2019-02-25

Resultat av patientenkät

Antal svar: 63 stycken. Svarsalternativ 1-5, där 5 är det bästa.

  • Jag fick hjälp för det jag sökte för – 4,8
  • Jag fick under videomötet även möjlighet för att ta upp andra frågor – 4,5
  • Kommunikationen med barnmorskan fungerar lika bra som vid ett fysiskt möte – 4,7
  • Den tekniska kvalitén var bra – 4,5
  • Videomöten ger mig bättre tillgång till vård – 4,6