Transkulturellt Centrum i Almedalen

Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro, som att ha "fjärilar i magen"? Kulturella skillnader kan ha stor betydelse när det gäller psykisk ohälsa. 

Vid två olika seminarier i Visby i veckan diskuterades jämlik vård utifrån flyktingars psykiska och sociala situation. Sofie Bäärnhielm, överläkare och chef vid Transkulturellt Centrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde, deltog i seminarierna. 

Psykosocial hälsa efter flykten

Många människor som flyr till Sverige är driftiga och initiativrika, men bär också med sig trauman och förluster. 

29 juni anordnade Svenska Kyrkan ett lunchseminarium med titeln "Att hitta sig själv och en känsla av sammanhang - psykosocial hälsa efter flykten" i Visby Domkyrka. Vid seminariet diskuterades vilken kunskap och vilka verktyg som behövs för att kunna ge psykosocialt stöd till flyktingar. 

Se ett filmklipp från seminariet nedan. 

Vad är transkulturell psykiatri? 

Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra svåra livsomständigheter.

Igår 30 juni diskuterades betydelsen av kulturella faktorer för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Seminariet, i form av en bokfrukost, anordnades av bokförlaget Natur och Kultur i samarbete med Sveriges Läkarförbund.

Nedan hittar du en länk till ett filmklipp från också det seminariet. 

Publicerad 2015-07-01

Att hitta sig själv och en känsla av sammanhang - psykosocial hälsa efter flykten

Transkulturell psykiatri – vad är det i mångkulturens Sverige?

Observera att filmen inte startar förrän vid 1:45 minuter in i klippet - själva diskussionen startar sedan efter 3 minuter.