Tre tips för dig med KOL

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom - påverkar dina lungor och luftvägar. Du får svårare att andas och orkar mindre. Men det finns saker du själv kan göra för att må bättre.

  1. Rör på dig. Du mår bättre och kan minska känslan av andfåddhet om du rör på dig fysiskt, även om det känns jobbigt. 
  2. Sluta röka. KOL orsakas till allra största delen av rökning. 
  3. Lär dig mer om sjukdomen och vad du kan göra för att leva så bra som möjligt med KOL. 

Hos vårdcentraler och rehabmottagningar kan du som har KOL få hjälp. Det kan handla om kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, hjälp att sluta röka, råd kring träning och ökad kunskap om din sjukdom.

Publicerad 2018-11-15