Unga vuxna söker oftare psykiatrisk vård

Unga vuxnas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd har ökat markant i Stockholms län sedan början av 2000-talet. Det visar en undersökning som gjorts bland bland unga vuxna i åldern 18-24 år i länet.

Depression och ångest samt ADHD och autismspektrumtillstånd är diagnosgrupper som har ökat kraftigt bland unga män och kvinnor. Det visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd har ökat markant i Stockholms län sedan början av 2000-talet. Det visar undersökningen som gjorts bland unga vuxna i åldern 18-24 år i Stockholms län och som vårdats för olika psykiatriska diagnoser inom specialiserad psykiatri, primärvård eller somatisk vård mellan åren 2006-2014.

Förutom ökningar av depression och ångest, som utgör de största diagnosgrupperna, har förekomsten av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) ökat kraftigt bland unga.

Vad det är som förklarar ökningen av ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd är ännu okänt. Enligt studien är tänkbara förklaringar att fler unga vågar söka vård, att samhällets krav ökat som gör att det finns ett behov att söka vård och en ökad förekomst av psykisk ohälsa bland unga.

Publicerat 2016-01-13